Снимка: iStock

"Зелената седмица" по Classic FM - Доброволци поддържат биоразнообразието с безплатно раздаване на семена

Инициативата се нарича „Цветно с Цвети“

Доброволци поддържат биоразнообразието с безплатно раздаване на семена. Това прави Цветелина Илиева от Долни Дъбник, Плевенско. Тя живее екосъобразно и отглежда в градината си зеленчуци и над 100 вида цветя. Тя подарява семена от своите цветя и зеленчуци на всеки, който иска да ги засади и да направи България по-цветна. 

Снимка: iStock

Как да отглеждаме правилно цветята си в градска среда? Какви са тънкостите за съхраняване на българските сортове и какви семена ще подаряват безплатно в доброволческата инициатива „Цветно с Цвети“? Отговорите - от идейния „двигател“ Цветелина Илиева и доброволеца Борян Янев в интервюто на Георги Митов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Снимка: iStock

Опазването на красотата на планетата означава и опазване на нейното биоразнообразие. ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент да изведат биологичното разнообразие на пътя към възстановяване до 2030 г. Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. е крайъгълният камък на опазването на природата в ЕС и е ключов елемент от Европейския зелен пакт.

Основните действия, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г., включват:

  • създаване на защитени зони, обхващащи най-малко 30% от сухоземната територия и морските басейни на ЕС, разширяване на съществуващите зони по „Натура 2000“
  • възстановяване на увредените екосистеми в целия ЕС до 2030 г. чрез поредица от конкретни ангажименти и мерки, включително намаляване на употребата и риска от пестициди с 50% до 2030 г. и засаждане на 3 милиарда дървета в ЕС
  • отпускане на 20 милиарда евро годишно за опазване и насърчаване на биологичното разнообразие чрез фондовете на ЕС и национално и частно финансиране
  • създаване на амбициозна глобална рамка за биологичното разнообразие
Ключови думи: