Силата на хоровата общност - Виртуален мост във време на социална изолация

Силата на хоровата общност - Виртуален мост във време на социална изолация

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Във времена на изолация и дистанцираност Сдружение „Музикален свят-Балчик“ казва: „Аз мога!“

Проектът „Силата на хоровата общност - Виртуален мост във време на социална изолация“ има за цел да запознае широката аудитория с магията и красотата на пеенето в хоров състав, на това да си част от общност, в която хората са активни и позитивни.

Снимка: Arhub

В рамките на половин година екипът на „Музикален свят-Балчик“ ще посети шест учебни институции в града: ОУ „АНТИМ I“, ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ДГ „ЗНАМЕ НА МИРА“, ДГ „ЧАЙКА“ и ДГ „ЗДРАВЕЦ“. Чрез възможностите на съвременните технологии децата от детските градини и училищата ще влязат в репетиционната зала заедно с пеещите си връстници, но не само като наблюдатели, а и като активни участници. По този начин се дава възможност на всяко едно дете да открие таланта си и да стане част от Вокална студия към НЧ „Паисий Хилендарски-1870“, ръководена от вокалния педагог и хоров диригент Валентина Георгиева. Проектът е едновременно мащабен и иновативен и ще се разгърне в три основни модула: „Запознаване“, „Ритъмът е в мен“ и „Аз мога“. След всяка среща ще бъдат изготвени видео-материали, които ще станат част от училищния живот, а родителите и широката общественост ще могат да видят какво правят децата-участници в проекта.

Снимка: Arthub

Хоровият диригент д-р Валентина Георгиева, ръководител на проекта споделя: „Ние не подбираме и не ограничаваме децата – даваме шанс на всяко едно дете да заяви себе си и да си каже: АЗ МОГА! Малките певци от Вокалната студия и техните връстници от класните стаи ще си взаимодействат с една единствена цел – да се почувстват по-щастливи и по-можещи. Успешната формула за нас е: Пеене = Дишане = Здраве = Радост = Споделеност + Добра енергия. Този проект е като едно приключение, в което ние възрастните ще бъдем водени от децата. Още в самото начало на проекта, вече имаме нови деца в залата, което е индикация, че посоката ни е правилна, а накрая през юни ще сме доволни, ако сме открехнали вратата към нашето изкуство и сме достигнали до повече хора, които ще поискат да отидат на концерт или да влязат в залата за репетиции.“

Проектът се реализира на територията на град Балчик, но при успех ще бъде реализиран в следващите години в цялата Община и безвъзмездно споделен с колегите от страната.

 „В този проект децата са главните действащи лица. Вярвам, че ние от „Музикален свят-Балчик“ заедно с екипите на учебните заведения, ще успеем да върнем усмивките по лицата на децата.“ - споделя още д-р Валентина Георгиева.

За проекта ще Ви разказваме на Фейсбук страницата на Сдружение „Музикален свят-Балчик“.

Партньори по проекта са Община Балчик, НЧ „Паисий Хилендарски-1870“ и учебните заведения на територията на град Балчик.

Ключови думи: