Отбелязват Денят на Народните будители с протест
Снимка: Ладислав Цветков

Отбелязват Денят на Народните будители с протест

От 12ч. пред Столична библиотека

Национален протест срещу унизително ниските възнаграждения на работещите в библиотеките, музеите, галериите, музикалните и театрални институти, БНР и Държавна агенция „Архиви“ обявиха от КТ „Подкрепа“. Той ще започне от 12ч. пред Столичната библиотека. Исканията, които недоволните са формулирали са 12. Сред тях са увеличаване на бюджета за култура през новата година и допълнителни щатни бройки при разкриването на нови филиали и центрове към регионалните културни институти.

На 1 ноември се отбелязва Денят на народните будители. Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение и всички тези, които са съхранили през вековете духовните ценности на нацията. Празникът се отбелязва за първи път в Пловдив през 1909 г. Цел на честването му е да се прослави делото на Свети Иван Рилски, на светите братя Кирил и Методий, на Йоан Екзарх, на Патриарх Евтимий, на героите от Българското Възраждане - Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Георги Раковски, Петър Берон, Любен Каравелов, на Васил Левски, на Христо Ботев, на Григор Пърличев, на стружките братя Миладинови, на книжари и издатели, на хора на перото и книгата, на мислители и вдъхновители на ценностите на българската национална революция, на българското прераждане от етнос в нация, от средновековни хора в модерни граждани.

На 13 декември 1922 г. ХІХ Обикновено Народно събрание приема Закон за допълнение на Закона за празниците, съгласно който: „Първи ноември да се празнува като всенароден празник на заслужилите българи. Да стане един постоянен национален празник в памет на всички труженици за българското национално и просветно културно възмогване и преуспяване“.

Снимка: Аз, репортерът

Предложението за промяната е направено от правителството на Александър Стамболийски на 31 октомври 1922 г. Инициатор на промяната е тогавашният министър на народното просвещение Стоян Омарчевски. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.

От 1945 година празникът е забранен. След дълго прекъсване със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника.

Ключови думи:
@