Онлайн конкурс с името на Клара Шуман търси „изпълнители с харизма“
Снимка: The International Clara Schumann Competition

Онлайн конкурс с името на Клара Шуман търси „изпълнители с харизма“

Международният онлайн конкурс „Клара Шуман“ очаква кандидати за участие, които могат да се запишат до 15 ноември 2021г. Онлайн състезанието се организира от Европейската асоциация на класическите музиканти и е отворено към специалностите пиано, струнни инструменти, пеене и камерна музика. „Нашата цел е да открием артисти с изключителна индивидуалност и да дадем възможност за предоставяне на награди, които могат да спомогнат за началото на една международна кариера“, пишат организаторите. „Този конкурс иска да намери изпълнители със силен артистичен облик и сценично присъствие. Следователно, акцентът не е само върху чисто техническия аспект на самото представяне, но също и върху артистичната харизма на изпълнителя“, уверяват те.

Снимка: clara-schumann-channel.com

Конкурсът на името на Клара Шуман /1819–1896/, останала в историята  не само като прочутата съпруга на Роберт Шуман, но и като една изключителна пианистка и композиторка от XIX век, предлага няколко награди. Журито ще оценява кандидатите по точкова система, според която освен основните четири, ще има и две допълнителни отличия. Специалната Голяма награда има парична равностойност от 350 евро /за соло изпълнител/ и съответно 500 евро /за ансамбъл/. Също така, победителите ще вземат участие в предстоящо европейско концертно турне на EACM през следващата 2022г., а членове на журито могат да предлагат и стипендии за частни майсторски класове, насочени към избрани от тях лауреати на конкурса. Европейската асоциация на класическите музиканти /The  European Association for Classical Musicians – EACM / е основана в Брюксел, а нейните основни действащи клонове са във Франция, Испания и Естония. Неправителствената организация насърчава световния обмен в културата и образованието и за тази цел организира концерти, майсторски класове, фестивали, конкурси, както и широко сътрудничество между различни музикални институти. Пълната информация за конкурса може да видите на: https://claraschumanncompetition.com/

Ключови думи: