Участвайте в онлайн игра по повод Европейския ден на езиците /26 септември/!

Участвайте в онлайн игра по повод Европейския ден на езиците /26 септември/!

Спечелете награди от Европейската комисия!

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми, разположено в звуковия файл под главната снимка, с Десислава Кръстева - представител на генерална дирекция ,,Писмени преводи“ на ЕК към Представителството на Европейската комисия в България!

Тази година се навършват 20-та годишнина от първото честване на Европейския ден на езиците и 11-та годишнина от отбелязването му в България. По този повод Европейската комисия е подготвила 11 награди за победителите в многоезичната онлайн игра „Открий богатството на европейските езици!“, която е организирана в партньорство с Института за български език към БАН, ,,Ведена – информационни системи и решения“ и колегите ни от радио N-JOY, част от bTV Radio Group. До 26-ти септември отговорете на въпросите във викторината на edl-bulgaria.eu и можете да спечелите таблет или един от 10 ваучера за награди на стойност над 100 лв. Общи условия и официални правила на играта „Открий богатството на европейските езици" - ТУК.

Европейският ден на езиците е честван за първи път от Съвета на Европа през 2001 г. като част от Европейската година на езиците. Оттогава денят се отбелязва всяка година, за да се популяризира културното и езиковото многообразие на Европа и да се насърчи изучаването на езици през целия живот. В Европа има над 200 европейски езика, сред които 24 са официалните езици на ЕС, около 60 регионални и малцинствени езика и още много други езици, говорени от хора от други части на света. Това е важен ресурс, който трябва да бъде разпознат, използван и ценен. В света съществуват между 6 000 и 7 000 езика, като повечето от тях се говорят в Азия и Африка. Поне половината от населението на света говори или разбира два или повече езика.

Цели на Европейския ден на езиците:
· повишаване на осведомеността за голямото разнообразие от езици в Европа;
· насърчаване на културното и езиковото многообразие - да се разшири наборът от езици, които се изучават, т.е. да се включат и по-малко разпространени езици, което да стимулира многоезичността;
· стимулиране на хората от всички възрасти да изучават езици независимо дали с образователни цели, за професионални нужди, с цел мобилност или за удоволствие и обмен.

Инициатори за провеждането на Европейския ден на езиците са Европейската комисия и Съветът на Европа, който представлява 800 млн. европейци от 47 държави. Участват много езикови и културни институти, асоциации, университети и училища.

Като международна институция Европейската комисия е трайно ангажирана с многоезичието. Всички официални езици на ЕС са и негови работни езици. Ние превеждаме цялото законодателство на ЕС на всички официални езици и отговаряме на запитванията на гражданите на езика на ЕС, на който те са избрали да се свържат с нас. Така всеки ден доказваме, че наистина утвърждаваме езиковото многообразие.

На местно равнище (напр. в училищата) се провеждат много децентрализирани прояви. От 2011 г. насам мрежата от културните институти на държавите — членки на ЕС (EUNIC), посолствата на някои европейски държави, Представителството на Европейската комисия в България, Институтът за български език при БАН, както и редица други институти и образователни организации провеждат редица съвместни инициативи.

Езиците са прозорец към света и плюс за намирането на работа. Да се учат езици е забавно, да се говорят — още повече, но най-важното е, че те обединяват хората. Дните преди и след 26 септември — Европейския ден на езиците, са повод да им отдадем заслужена почит — за тяхното богатство, за връзката им с културата и за всички ползи от изучаването им. Днес възможностите за работа и образование в различни европейски държави са повече от всякога, но липсата на езикови умения пречи на много хора да се възползват от тези възможности. Глобализацията и нуждите на бизнеса са предпоставка да се изискват все повече компетенции по чужди езици от гражданите, за да работят ефективно в родните си държави. Да се знае само английски език вече не е достатъчно. Владеенето на повече от един език улеснява установяването на контакти с други хора и намирането на работа и подпомага растежа на предприятията. Изучаването на езици е от полза както за младите, така и за възрастните – човек никога не е твърде стар, за да научи език и да се наслади на възможностите, които се отварят пред него. Дори ако знаете само няколко думи от езика на страната, която посещавате, например за почивка, ще ви е много по-лесно да създадете нови приятелства и контакти. Ученето на чужди езици ни помага да се разбираме по-добре и да преодолеем културните си различия.

 

Ключови думи: