Обявяват сарсуелата за представителна проява на нематериалното културно наследство на Испания

Обявяват сарсуелата за представителна проява на нематериалното културно наследство на Испания

Министерството на културата и спорта на Испания, чрез Главна дирекция „Културно наследство и изящни изкуства“ и упражнявайки правомощията, предоставени от закона, официално стартира процедурата за обявяване на жанра сарсуела за представителна проява на културното наследство на страната. Този текст е публикуван в Държавния вестник на Испания.

Причината, която изтъква министерството, е, че сарсуелата е „динамично и живо проявление, способно да интегрира в себе си всички видове мода, обичаи и традиции в театъра и обществото“. Сред аргументите се посочва, че поради тези характерестики, изключителната си история и съответната роля, която „класическите произведения“ продължават да играят, сарсуелата "е проява, която свързва миналото с настоящето“.

В допълнение към всичко това, от ведомството подчертавата, че това е жанр с испански произход, който се намира в постоянна еволюция и е „уникален поради обратната връзка, която възниква между неговите автори и популярната и традиционна музика, от която те са вдъхновени и чийто резултат обществото припознава като отличителен белег, надхвърлящ музикалното поприще”. По този начин, сарсуелата става жанр, който има културен произход и "поддържа двустранна връзка с обществото", пише още в обосновката.

Фактът, че обявяването на жанра сарсуела за представителна проява на нематериалното културно наследство на Испания може да „допринесе за неговото разглеждане в социален аспект и да предизвика интереса на широката общественост към неговото опазване“.

Ключови думи: