Издъхна хоровата диригентка Захарина Милкова-Никитасова

Издъхна хоровата диригентка Захарина Милкова-Никитасова

Издъхна хоровата диригентка Захарина Милкова-Никитасова. Тя бе дългогодишен диригент на Хора на варненските девойки и жени към Хорова школа "Проф. Марин Чонев“ – Община Варна. 

Захарина Милкова–Никитасова завършва Националното  училище по изкуствата "Добри Христов" във Варна и Националната музикална академия "проф. Панчо Владигеров" - София. Кариерата й преминава като музикален експерт в Съвета за култура – Варна, а впоследствие като преподавател по пеене и музика в училище и по хорознание във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". В следващите години е диригент и художествен ръководител на Женски камерен хор, Хор на девойките, Смесен хор " Православие" и Детски хор "Добри Христов".

От 1981г. до края на живота си ръководи и е диригент на Хор на варненските девойки и жени към Хорова школа "Проф. Марин Чонев“ – Община Варна. С този хоров състав е спечелила множество национални отличия и награди от международни конкурси в България, Белгия, Италия, Великобритания, Швейцария и Турция.

Захарина Милкова–Никитасова е член на Организационния комитет на Международен майски хоров конкурс "Проф. Г. Димитров" – Варна. Участва в жури на международни хорови фестивали и конкурси.

Поклон пред паметта й!

Ключови думи:
@