Гидон Кремер бе удостоен с награда

Гидон Кремер бе удостоен с награда "Бетовен" за човешки права

Авторитетният маестро

Цигуларят Гидон Кремер, роден в днешна Рига, е удостоен от Академия "Бетовен" /Beethoven Akademie/ с престижната награда "Бетовен" за човешки права.

Наградата, чийто финансов размер е 10 000 евро, се присъжда на цигуларя, според Академията, защото „той постоянно и от десетилетия е бил ангажиран с концерти и изявления срещу политическите изказвания, за хора, които са третирани несправедливо, за жертви на войните и за насърчаване на младите музиканти“.

Освен това, „Фондация Gidon Kremer не само насърчава млади музикални таланти чрез заемане на инструменти, стипендии и посредничество за възможности за изява, но също така подкрепя камерния оркестър Kremerata Baltica, основан през 1997 г., в ръководенето и предаването на класически и съвременни музикални традиции във всички части на света, по-специално чрез детски и младежки концерти, концерти за хора в неравностойно социално положение и концерти в развиващи се и бързо развиващи се страни."

Ключови думи: