Кристална лира

Съюзът на българските музикални и танцови дейци (СБМТД), агенция „Кантус Фирмус“ и Classic FM радио присъждат ежегодно награди за ярки постижения в музикално-изпълнителското и танцово изкуство, наречени "Кристална лира". Наградите са учредени през 1997 г. с цел създаване на система за обществено отбелязване на забележителни постижения в изпълнителското и танцовото изкуство.

Всеки желаещ има право да гласува за по една номинация от всяка една категория за Избора на слушателите – Специалната награда на Classic FM. Може да се гласува и само за една номинация, като не е задължително да се гласува за номинация от всички категории. Всеки желаещ има право да упражни правото си на глас само по веднъж и общо два пъти от IP адрес. Гласуването е достъпно от 9:00 ч. на 25.10.2021 г. до 12:00 ч. на 29.10.2021 г.

Победителят ще бъде номинираният, събрал най-много гласове. Правилата за Гласуването можете да намерите тук. Наградите „Кристална лира“ представляват статуетка и грамота и се присъждат в следните основни направления (жанрове) в музикално-изпълнителското и танцово изкуство:

МУЗИКАЛНА КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

МЛАД ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПЕДАГОГ

ДЖАЗ

ПОП И РОК МУЗИКА

ЗВУК И ЗВУКОВ ДИЗАЙН

ОРКЕСТРОВО ИЗКУСТВО

ДИРИГЕНТ

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО

ИНСТРУМЕНТАЛИСТ

КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ

МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР

ОПЕРНО И ОПЕРЕТНО ИЗКУСТВО

ПОСТАНОВЪЧЕН ЕКИП

ХОРОВО ИЗКУСТВО