Кристална лира

Съюзът на българските музиканти и танцови дейци (СБМТД), Кантус Фирмус и Classic FM радио присъждат ежегодно награди за ярки постижения в музикално-изпълнителското и танцово изкуство, наречени "Кристална лира". Наградите са учредени през 1997 г. с цел създаване на система за обществено отбелязване на забележителни постижения в изпълнителското и танцовото изкуство.

Всеки желаещ има право да гласува за по една номинация от всяка една категория. Може да се гласува и само за една номинация, като не е задължително да се гласува за номинация от всички категории.

Всеки желаещ има право да упражни правото си на глас само по веднъж. Гласуването е достъпно от 9:00 ч. на 24.10.2022 г. до 12:00 ч. на 28.10.2022 г.

Наградите „Кристална лира“ представляват статуетка и грамота и се присъждат в следните основни направления (жанрове) в музикално-изпълнителското и танцово изкуство:

ОПЕРНО ИЗКУСТВО

ОПЕРЕТНО ИЗКУСТВО И МЮЗИКЪЛ

МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР

ТАНЦОВ ФОЛКЛОР

ПОП И РОК МУЗИКА

ПЕДАГОГ

ИНСТРУМЕНТАЛИСТ

ПОСТАНОВЪЧЕН ЕКИП

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО

ОРКЕСТРОВО ИЗКУСТВО

ХОРОВО ИЗКУСТВО

МЛАД ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДИРИГЕНТ

КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ

МУЗИКАЛНА КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

ДУХОВ ОРКЕСТЪР

ЗВУК И ЗВУКОВ ДИЗАЙН

МЕНИДЖМЪНТ В МУЗИКАЛНОТО И ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО