2 снимки

Национален Радиоконкурс за млади инструменталисти за наградите на „Кантус Фирмус“

28 септември 2021г., вторник, зала „България“, 19:30ч.

Заключителен концерт на Радиоконкурса за млади

инструменталисти за наградите на „Кантус Фирмус“

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Ключови думи:
@