Какво означава Великденско оркестрово общество?

Какво означава Великденско оркестрово общество?

Едва ли сте си представяли, че съществуването на Великденското оркестрово

Едва ли сте си представяли, че съществуването на Великденското оркестрово общество се дължи на...британско училище?! Елсмиър Колидж се ползва с репутацията на едно от най-добрите пансионатни училища в Англия. То е част от Woodard Corporation, най-голямата група от независими училища в Обединеното Кралство. Училището разполага с отлична материална база, която непрекъснато се разширява и модернизира. Великденското оркестрово общество е част от структурата на колежа, но е обособено като доброволческа организация с нестопанска цел. Тя е регистрирана през 1977г., като по този начин се легитимира съществуването на Великденското оркестрово общество. Неговата цел е да привлича младите хора към опознаването и изпълнението на класическа музика, а също дава шанс на професионалистите да изсвирят пиесите, които са търсили, но никога не са успели да открият. В този случай, според педагозите, музиката служи не само за изпълнение, а за социализиране между поколенията и дори за релаксация на възпитаниците на колежа. Така се оформя оркестров състав, който репетира през цялата година, а кулминацията на техните усилия са концертите, които се провеждат на Великден. Музикален директор е валдхорнистът Хю Боуман, който е работил като диригент, автор на камерни композиции и аранжименти, а също и като преподавател.