Купуват ли се все по-често музикални инструменти?

Купуват ли се все по-често музикални инструменти?

На този въпрос в Германия вече имат отговор.

На този въпрос в Германия вече имат отговор. Докато във Франкфурт сега протича най- голямото изложение-базар на музикални инструменти „Musikmessе” /21-24 март/, търговията в този специфичен бранш набира скорост. По последни данни, има регистрирано увеличение в продажбите за изминалата 2011г. Търговците на музикални инструменти са обнадеждени, защото се оказва, че реалната ситуация сега дори надминава предварителните очаквания – за това съобщава Обществото на музикалните търговци /Society of Music Merchants –SOMM/. За разлика от тенденциите в други сфери на музикалния бизнес, 32 предприятия, участващи в развитието на водещи обединения в областта на производството на музикални инструменти и оборудване, регистрират оборот в размер на 914 милиона евро. Това е резултат, който съставлява 4% повече от предходната 2010г., което като цяло подсказва, че става въпрос за нов прираст в сравнение с миналите години. Данните на обединението SOMM, дават основание на музикалните търговци в Германия да считат, че въпреки икономическата стагнация, прогнозите занапред биха били доста оптимистични! Обществото на музикалните търговци представлява общност на 59 производители, предприятия, търговци на дребно и медийни компании. Техният оборот съставлява фактически две трети от целия немски пазар на музикални инструменти. Факт е, че вече на пазара има положителна промяна - значително са се увеличили продажбите на микрофони, слушалки и кабели, но основното увеличение на оборота се отнася най-вече до продажбата на класически музикални инструменти. Тази радостна тенденция се изразява в това, че хората купуват повече клавишни, струнни, духови и ударни инструменти, както и различни видове аксесоари към тях. А изразено в цифри – за Германия това означава, че през миналата година приходите са били от 581 милиона евро /за сравнение – през 2010 сумата бе 569,5 млн евро/. Тази статистика се интерпретира като индиректно засилване на интереса към музикалното изкуство като цяло, а и като все по-голямото желание на хората не само да слушат, но и да правят музика!