„Зимен фестивал на изкуствата”

„Зимен фестивал на изкуствата”

С музика на Моцарт завърши „Зимния фестивал на изкуствата” в гр. Сочи.

С музика на Моцарт завърши „Зимния фестивал на изкуствата” в гр. Сочи.
Фестивалът представлява десет- дневен маратон на изкуствата, който
Маестро Юрий Башмет организира за четвърти път.На сцената на Зимния
театър бе изнесен последния концерт - „Моцарт- гала”. За изпълнението
на Симфония концертанте за цигулка и виола гостува френския цигулар
Рено Капусон, партниращ на сцената на самия Башмет /виола/.Гост на
фестивала бе и Валерий Гергиев, който дирижира оркестър „Нова Русия”. По
този повод буквално за няколко часа пристигна и пианистът-виртуоз Денис
Мацуев,между ангажиментите си в Амстердам и родния си град Иркутск.
Единственото танцово изпълнение в програмата бе на най-популярната
испанска танцьорка Аида Гомес. В рамките на фестивала специален ден бе
отделен и за театър. Проектите за догодина включват още по-разнообразно
представяне на всички видове изкуства, но засега все още Юрий Башмет
запазва в тайна имента на бъдещите гости.