Германия губи оркестри

Германия губи оркестри

За последните 20 години страната е изгубила

За последните 20 години страната е изгубила 1/5 от своите оркестри. През 1992г. Германия е разполагала със 168 музикални състава, които са получавали държавно финансиране и са извършвали постоянна концертна дейност. Днес цифрата достига 132. Тревожните данни бяха оповестени от Немската асоциация на оркестрите DOV, която отчете и постоянна тенденция на съкращаване на работни места. За периода 1992-2012г. на федерално ниво е отчетен спад от 12 159 служители на 9844 работещи днес, което прави намаление от близо 19 на сто. „Положението става още по-интересно, тъй като работните места, влизащи в одобрения бюджет за всеки музикален състав, не се запълват”, отбелязват от Асоциацията. Изчисленията показват, че през 2008г. и 2010г. близо 500 предвидени работни места в музикалната сфера „са останали вакантни”, а днес броят им достига 705. „Огромната ножица, с която се реже от бюджета, заплашва много хора за кратко време. Драматичната ситуация обаче остава неразбираема за публиката”, съобщават от Асоциацията. Местата в оркестрите, които са субсидирани на локално или регионално равнище, както и тези, финансирани от средства за масово осведомяване, се заемат обикновено след сключване на договор за временна заетост. За председателя на синдиката на оркестровите музиканти Хартмут Кармайер ситуацията е изключително тревожна. По негови думи, „Германия живее под заплахата да изгуби своята наситена музикална панорама, която е уникална за цяла Европа”.