1 снимки

12 юни 2012, вторник, СОФИЯ, зала „България”, 19:30

Светлин РУСЕВ, цигулкаПламена МАНГОВА, пиано

Музика: Е. Изаи, М. Равел, К. Сен Санс, И. Стравински, П. Владигеров