Злоупотреби в Залцбургския фестивал?

Злоупотреби в Залцбургския фестивал?

Австрийската сметна палата, която отговаря на определено запитване

Австрийската сметна палата, която отговаря на определено запитване от страна на Залцбургския парламент, направи остра критика към фестивала в Залцбург. Проведена бе конкретна проверка и по време на ревизията бяха установени многобройни и съществени недостатъци. Така се стигна до убеждението, че структурите на музикалната институция не отговарят на основните принципи на управлението. /„Corporate Governance»/. Освен това, сметната палата отбеляза и отсъствието на вътрешен контролен орган и според нея, настоящото управление на Залцбургския фестивал допринася за конфликт на интереси. Бяха разкрити още и финансови нередности, в противоречие на устава. Резултатът – Австрийската сметна палата е съставила списък с 99 препоръки, които трябва да бъдат взети под внимание по вътрешния одит, мониторинга и отчетността на фестивала. Въпреки това, ръководството на прочутия австрийски музикален форум счита, че критиките са необосновани и окачествява нападките, като „злонамерени” и „вредящи на имиджа”. То се обявява против реформирането на Фонда за управление на фестивала, чиято дейност се базира на приет през 1950г. закон. 13,5 милиона евро е сумата, на която възлиза дотацията за самия фестивал /от общ бюджет 50 млн. евро/. Залцбургският фестивал съществува от 1920г., а безвъзмездната помощ за неговото провеждане се разделя между държавата Австрия, федерална провинция Залцбург и града Залцбург, както и обществото за насърчаване на международния туризъм.