Фестивалът в Байройт очаква обновената си концертна зала

Фестивалът в Байройт очаква обновената си концертна зала

Обществото на приятелите на Байройт /Gesellschaft der Freunde von Bayreuth/

Обществото на приятелите на Байройт /Gesellschaft der Freunde von Bayreuth/ има намерението да обнови 140-годишната концертна зала на Байройтския фестивал / Bayreuther Festspielhaus/. Очаква се то да представи своя план за генерална реконструкция към края на февруари. Това бе обявено тази неделя от председателят на Обединението на меценатите Георг Фрайхер фон Валденфелс. Обществото оценява ремонтните работи на 25 милиона евро, а градската управа е склонна да отпусне минимум 20 милиона. От тази сума Обществото на приятелите на Байройт ще отпусне 120 000 евро, но по думите на фон Валденфелс, голямата част от средствата за ремонтните работи в концертната зала, би трябвало да дойде по линия на публичното финансиране. Обединението на меценатите също така е склонно да отдели около 3 милиона евро за някои подобрения на интериора, като нови завеси, нови прозорци и врати, както и други новоизградени съоръжения в залата. Обществото на приятелите на Байройт наброява 5000 члена и е със седалище в самия Байройт. То оказва финансова подкрепа на Вагнеровия фестивал всяка година. Дружеството е основано през 1949г. от внуците на Рихард Вагнер /Виланд и Волфганг/ и днес заема мястото на най-важната частна меценатска организация, подкрепяща знаменития оперен фестивал.