Протести и в Александрийската опера

Протести и в Александрийската опера

Министерството на културата на Египет се опитва да реши проблем

Министерството на културата на Египет се опитва да реши проблем със започналите още от края на миналата година протести в Александрийската опера. За тази цел то е създало две комисии за разглеждане на казуса, засягащ работещите в операта. Комисиите ще обсъждат исканията на протестиращите работници и служители, които временно преустановиха дейността си в продължение на 36 дни. Върху претенциите на стачкуващите преговаря едната комисия, която след среща на министъра със стачкуващите в края на декември, ще разгледа финансовите нужди на служителите в оперния театър. Протестите са основно за това, да бъде преразгледана системата за възнаграждение и допълнителни бонуси, както и уеднаквяването на правата и условията на труд с техните колеги от Операта в Кайро. „При нас условията на работа са много по-лоши, отколкото в Кайро” – каза Родаяна Шами, в качеството си на представител на театъра от отдел „Връзки с обществеността”. Същевременно говорител на министерството съобщи, че бившият министър на културата на страната Имад Абу Гази и настоящият - Шакир Абдел-Хамид, са успели да убедят протестиращите да преустановят стачката си, за да бъдат разгледани обстойно исканията. Към разрешаването на проблема се присъедини и Египетското управление на оперните театри, което увери всички 140 протестиращи, че гласовете им ще бъдат чути и желанията им ще бъдат изпълнени.