Сценичните изкуства и музиката са претърпели най-големи загуби през 2020г.

Сценичните изкуства и музиката са претърпели най-големи загуби през 2020г.

Има някои доклади по темата

Загубите за културния сектор в Европа, вследствие на кризата от пандемията с Сovid-19, безусловно никак не са малки, а и е трудно да бъдат изчислени във всички техни аспекти. И все пак, вече има някои доклади по темата и един от тях бе изготвен от крупната британска одиторска и консултантска компания Ernst & Young /EY/. Тя е регистрирала спад от малко над 30% в културната сфера, като изчисленията дори показват, че най-силно пострадалите са сценичните изкуства и музиката. Проучването на EY се отнася за изминалата 2020г. и според него, дейността на артистите в културния сектор е спаднала с приблизително 31%, което съответно е причината да се натрупат загуби от 199 000 милиона евро. Най-силно е пострадала работата на творците от сценичните изкуства /-90%/ и музиката /-76%/, за разлика от индустрията на видеоигрите, при която дори има ръст от 9% за същия кризисен период. Резултатите от изследването, наречено „Възстановяване на Европа: културната и творческа икономика преди и след Сovid-19“, бяха изнесени публично в края на януари 2021г. от президента на компанията EY Марк Лермит, заедно с известния френски музикант Жан-Мишел Жар и Жан-Ноел Тронк, оглавяващ Европейското сдружение на авторите и композиторите /GESAC/. „Културата се превърна в един дефицитен ресурс в днешна Европа и всички ние страдаме от това. В същото време, европейците изживяват истински дълбоката стойност на изкуството и способността му да ни събира заедно. Това проучване отразява тази реалност, то измерва с числа потърпевшите и предлага ясни инструкции за решение“, коментира Жан-Мишел Жар.

Според изследването, по време на разпространението на новия коронавирус на Стария континент културният сектор е пострадал дори повече от туристическата индустрия и почти толкова, колкото въздушния транспорт.  Що се отнася до евентуалните срокове за възобновяване на културната дейност през тази година, то в документа се говори за „несигурност“, което означава, че едва ли ще се правят нови инвестиции в нови творчески проекти. 46% от анкетираните са заявили, че не биха се чувствали комфортно да отидат на концерт през следващите няколко месеца на 2021г., а 21% от тях изразяват опасенията си, че не биха били спокойни да го направят дори и през следващите няколко години. Препоръките за излизане от ситуацията са: „масово обществено“ финансиране и насърчаване на частните инвестиции, „стабилна“ правна рамка, която да създаде необходимите условия за съживяване на творческата икономика, защото именно творческият сектор сега трябва да бъде „най-важният“ в усилията за възстановяване на Европа. Според доклада на EY, именно хората от културните сцени притежават „меката сила“, която може да стимулира социалния прогрес.