Ново попълнение в архива на Рихард Вагнер

Ново попълнение в архива на Рихард Вагнер

Националния архив на Фонда Рихард Вагнер в Байройт

Националния архив на Фонда Рихард Вагнер в Байройт бе попълнен с ценни документи. Това са ръкописи на композитора, които бяха предадени на фонда от една частна колекция в Ню Йорк. Досега експонатите са се намирали в личния архив на отдавнашната почитателка на немския композитор и постоянна гостенка на Фестивала в Байройт – Мери Бърел. След смъртта на Вагнер тя е събирала материали за биография на композитора, но така и не я е написала. През 1978г. Националният Вагнеров архив в Байройт е придобил по-голямата част от нейната колекция, а сега тя бива допълнена и от новите ръкописи. Сред тях има писма, писани до самата Мери Бърел от сестрите на Вагнер Отилия Брокхаус и Клара Волфрам, а също и ръкописи, които по-рано са принадлежали на първата съпруга на Р.Вагнер, Мина Планер. Най-известният документ обаче, представлява писмото, което Вагнер пише до Матилда Везендонк /превърнала се в муза на композитора/ и което датира от април 1858г. От Националния архив се отнасят с голям интерес към документите, съхранявани дълго от г-жа Мери Бърел, тъй като тези източници до момента не са били достъпни за семейството на композитора в Байройт – съпругата Козима, синът Зигфрид и техните наследници.