Държавна подкрепа за музикалните педагози в Русия

Обсъжда се да е безвъзмездна

В Русия се обсъжда безвъзмездна подкрепа към най-изявените преподаватели от сферата на класическа музика. Според съобщение на агенция ТАСС, която се позовава на информация от Министерството на културата на Руската федерация, още от началото на тази година най-добрите учители ще бъдат поощрявани финансово, като подкрепата ще обхване както тези от детските школи, така и от системата на средното и висше професионално образование в страната. Всяка година по грантова схема държавата ще отпуска парична премия в размер на 500 хиляди рубли за стотина преподаватели от школите по изкуства и съответно по 1 милион рубли за 50 от най-добрите педагози от висшите и средни музикални училища.

Министърът на културата Олга Любимова заявява, че „без подкрепа към учителите, работата по запазване и развитие на системата за творческо образование, е невъзможна“. Тя подчертава, че подобно стимулиране би допринесло за по-пълноценното съхраняване на руските традиции в класическото музикално образование. „Музикалното обучение е персонализирано и изисква пълна отдаденост от учителите. Благодарение на тяхната работа се появяват нови млади таланти. Тази инициатива ще се превърне в допълнителен материален стимул за учителите и ще спомогне за запазването на най-добрите традиции в обучението на млади изпълнители“, казва тя.

Към момента в Русия са действащи 4305 детски школи по изкуствата, 47 висши учебни заведения и 162 училища, които осъществяват подготовка по музикални дисциплини. Според данните, цитирани от ТАСС, броят на работещите педагози в тези образователни организации е:  над 110 хиляди в детските музикални школи, повече от 12 хиляди в колежи и над 4,8 хиляди университетски преподаватели. От началото на 2021г. най-добрите от тях би трябвало да получат обещаната финансова премия.