Как гледат днес учените на Бетовеновата глухота?

Анализ на немски експерти

Немски експерти стигнаха до заключението, че днес проблемът на Бетовен с неговия слух вероятно би бил разрешим. С такова становище излезе медико-музикален симпозиум, проведен в Бон на 16 и 17 октомври 2020г. в Университетската болница в града, по темата „Лудвиг ван Бетовен – чутото и нечутото“. Научната среща, обвързана с 250-годишнината от рождението на композитора, е съчетала усилията на специалисти от сферата на медицината, музикологията и историята, чиито подробни доклади разглеждат темата за „феномена Бетовен – от гледната точка на музиката и медицината“. Те наричат това „пътешествие във времето“, защото композиторът и неговата глухота са анализирани именно през призмата на медицината, музиката и историята.

Според учените това, което знаем за личността и живота на композитора, събужда и днес немалко въпроси и някои от тях те формулират по следния начин: „Каква е била причината за загубата на слуха на Бетовен? Как би се справила днес съвременната медицина с неговата болест? Каква е връзката между нарастващото слухово разстройство на великия композитор и неговия музикален творчески процес? Какъв ефект е оказал самият Бетовен върху своето време и това след него?“ Приветствайки участниците в симпозиума, Нике Вагнер, която от 2014г. оглавява Бетовеновия фестивал в Бон, пише: „В неговата музика все още има какво да се открие, както и в живота му също. И в този смисъл, симпозиум, който се доближава до феномена Бетовен – от гледната точка на музиката и медицината, представлява допълнително и необходимо обогатяване на годишнината“.

За да се установи процеса на развитието на болестта при Бетовен, внимателно са били изследвани неговите произведения, а специално вокалните му композиции са били обект на по-задълбочен анализ, с оглед  „медицинската история“ на композитора. Специален фокус е бил поставен върху причините за неговото слухово разстройство и последиците от него, но съотнесени към днешния ден – към настоящите възможности за лечение, с които разполага съвременната медицина. Експертите смятат, че въз основа на изнесените от тях факти, „причината за увеличаващото се с възрастта слухово разстройство при Бетовен, е могла да бъде ограничена“ и погледнато от наша гледна точка, заболяването му „евентуално би могло да бъде излекувано днес“. Изводите: „Понастоящем учените виждат отосклерозата /заболяване на костта около вътрешното ухо/ или сензоневралната загуба на слуха /дегенерация на сензорни клетки във вътрешното ухо/ като възможни причини – и двете заболявания могат да бъдат лекувани с конвенционални и хирургични методи“. В заключение се казва още, че „изключително сложните слухови импланти, като кохлеарния имплант например, биха могли да помогнат на Лудвиг ван Бетовен“. С други думи, ако Бетовен беше жив днес, то неговото страдание би било облекчено и заболяването му вероятно овладяно, но… дали би създал същата музика?