„Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: сюрреалистични препрочити на музикалната история“

„Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: сюрреалистични препрочити на музикалната история“

Премиерата с благотворителна цел е на 25 септември от 17.30ч. в студио „Музика" на Концертен комплекс „България" в София

На 25 септември 2020г., петък, от 17.30ч в Студио „Музика“ на Концертен комплекс „България“ ще се състои официалното представяне на книгата „Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: сюрреалистични препрочити на музикалната история“. Това е музикологично изследване на творчеството на изтъкнатия български композитор с международна известност Георги Арнаудов, чиито произведения звучат на престижни сцени по цял свят – от Китай до Канада. Това е първа по рода си многоаспектна разработка, проблематизираща композиционните решения на Арнаудов в концертния жанр с акцент върху зрелите му концертни опуси, писани след 2007 година. В нея изследваните обекти са положени в максимално широк исторически хоризонт, разгърнат от епохата на зараждане на кончертатния тип композиционно мислене (преходния период на прага на ранния барок) до наши дни, с цел извеждане на специфичните характеристики на Арнаудовото тълкуване на жанра. Анализираните музикални опуси са положени в съответния им културен контекст чрез прокарване на смислови връзки с образци на изобразителното изкуство, литературни произведения и типични за други изкуства творчески практики. В изследването са предложени изследователска стратегия и музикологичен подход, съответни и релевантни на творческите интенции на композитора, както и на художествените особености на произведенията. Изведена е цялостна концепция за зрелия стил на автора както върху примера на основните обекти на изследване, така и върху други негови творби, анализирани на различни равнища и приведени като допълнителна аргументация към предложените тези. Въведен е понятиен апарат, назоваващ, типологизиращ и характеризиращ зрелия стил на автора, особеностите на индивидуалната му композиционна техника и спецификите на звуковата тъкан в творбите му.

Текстът е разработен в рамките на тригодишния изследователски проект „Съвременна музикална композиция, теория и философия”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката, и се издава от Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките. Научен редактор на изследването е изтъкнатият музиколог проф. д-р Наташа Япова – автор на многобройни разработки (книги, статии, учебни пособия и др.) и дългогодишен преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Коректор на текста е Пенка Камова.

Цялостният художествен проект на настоящото луксозно първо издание на книгата е дело на Ясен Панов. В рамките на петмесечен период той изготвя както графичния дизайн, така и над 250 специално направени за изданието илюстрации – колажи. Техният основен замисъл е да бъдат в непрестанен диалог с текста. Нещо повече, те дават визуален образ както на отделни ключови за изследването идеи, така и на духа на Арнаудовата музика.

Изданието е отпечатано в „Булгед“ с любезното съдействие на Йоан Георгиев.

В официалното представяне на книгата в рамките на 51-вия Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ ще бъде предложен и богат илюстративен (визуален и музикален) материал. В събитието участие ще вземат авторът Илия Граматиков, художникът Ясен Панов, композиторът Георги Арнаудов и музикологът Наташа Япова.

Представянето ще бъде с благотворителна цел. 20 бройки от книгата с по 1 от само 50 тиражирани, индивидуално номерирани и подписани от художника и автора графики с избрана илюстрация от книгата ще бъдат предложени на гостите на събитието срещу дарение от минимум 200 лева (за книга с графика). Всички събрани средства ще бъдат предоставени на ателие „Прегърни ме“, в което лишени от родителска грижа деца и младежи имат възможност да се докоснат до света на изкуството, да развиват своите творчески заложби, да получат шанс за по-добър живот. При възможност и желание от страна на гостите се приемат и дарения от по-голяма сума от обявената. Приемат се също и дарения от по-малки суми, но без възможност за получаване на книга. След изчерпване на 20-те благотворителни бройки с графика книгата ще бъде достъпна на цена от 150 лева, като тези средства ще бъдат използвани за отпечатване на втори тираж на изданието.

Интервюто на Георги Митов-Геми с автора Илия Граматиков и композитора Георги Арнаудов ще откриете в звуковия файл под снимките вляво.