Не само възрастните, но и бебетата могат да различават мажор от минор

Ново проучване

Американското научно списание „The Journal of the Acoustical Society of America“ публикува доклад от изследване, свързано с възприятието на основни понятия в западноевропейската музика при най-малките. Изследвана е способността на бебетата да разпознават характерното звучене на мажорните и минорни тоналности и дали притежават чувствителността да ги отличават една от друга. Публикуваното на 4 юни 2020г. проучване, под заглавие „Чувствителността към мажорните спрямо минорни тоналности е бимодално разпределена при малки деца“, идва като продължение на предишни научни разработки по същата тема, но проведени при възрастни. Именно резултатите при възрастните хора вече са показали следното:  едва приблизително 30 % могат да усетят разликата между мажор и минор, докато 70 % не успяват да я доловят. Абсолютно същите резултати са били регистрирани сега и при най-малките – общо 30 шестмесечни бебета, с които е бил проведен експеримента. Това дава основание на невролозите да считат, че способността ни да различаваме мажора от минора вероятно ни е вродена, а не придобита, вследствие на трениране на мозъка чрез музикално обучение.

„На шест месеца е твърде малко вероятно някое от тези бебета да е имало каквото и да било обучение по музика“, казва проф. Скот Адлър от катедра „Психология“ във Факултета по здравеопазване на Йоркския университетв Торонто, Канада, работил с екипа си върху изследването. Самото проучване е проведено чрез уникален метод, който си служи с проследяване на движенията на очите и визуална стимулация. В коментара на учения за резултатите при шестмесечните бебета той казва още: „Да, родителите пускат музика на децата си. И всички деца в западната цивилизация слушат музика, но това не е специфично обучение по музика. Следователно, става дума за някакъв вроден механизъм“. Всъщност, основният извод е, че корените на нашето усещане за мажор и минор в музиката вероятно могат да бъдат търсени в генетичния ни код – просто способност, с която сме родени, а не умение, на което сме се научили. Но пък от друга страна, както отбелязва и проф. Адлър, именно мажорът и минорът са от изключително значение, защото те правят музиката емоционална!