Театро Реал затвори врати заради COVID-19

Какви са мерките в Испания?

Кралският театър в Мадрид отложи спектаклите си и затвори врати. Както и театър "Лисеу", Театро Реал ще покаже продукциите си безплатно на своите почитатели чрез платформата “May Opera Player”. От 18 март всеки може да се регистрира на сайта www.myoperaplayer.com , като въведе паролата OperaEnCasa. От Театъра на Сарсуелата в испанската столица взеха решение да излъчат свои постановки, които да бъдат достъпни за публиката чрез неговия канал в YouTube. Културните институции в страната остават затворени във връзка с решение на Правителството на Испания за обявяване на извънредно положение на територията на цялата страна за период от 15 дни, считано от 15.03.2020 г., с възможност за удължаване чрез постановление на Конгреса на депутатите. Мярката се налага с цел борба с извънредното здравно положение, предизвикано от коронавируса COVID-19 в държавата, съобщават от Посолството на Испания в България, цитирайки официалните власти. Правителството на Испания ще използва механизма, заложен в член 116 от испанската конституция, с цел гарантиране опазване здравето и сигурността на гражданите; ограничаване разпространението на болестта; укрепване системата на общественото здравеопазване.

Въведените мерки ще осигурят доставките на храни и санитарни продукти и ще позволят индивидуално придвижване само в случаи на първостепенна необходимост, като покупка на храни или лекарства, придвижване до болнични заведения или банкови институции, помощ на лица в нужда и придвижване до работното място. Транспортът на пътници (обществен или частен) ще бъде съкратен поне наполовина, с изключение на железопътния транспорт на кратки разстояния, който ще продължи да работи. Изпълнението на мерките ще се гарантира от държавните органи и подразделения, както и от местната полиция и полицията на автономните области, които ще бъдат подчинени директно на Министерство на вътрешните работи. Възможно е да бъде поискана подкрепата на армията.

Испанското правителство одобри пакет извънредни икономически мерки с цел контролиране на ефекта от COVID-19, които ще позволят мобилизирането на до 18225 милиона евро през текущата година. Следят се рисковите фирми и сектори и се внедрява план за неутрализиране на ефекта от кризата и нейното управление, с оглед на продължителността и обхвата ѝ. Мерките целят заздравяване на здравната система, подкрепа на най-уязвимите сектори и предоставяне на ликвидност и гъвкавост на малките и средни предприятия и предприемачите с цел избягване спиране на разплащанията. Също така ще се ускорят процесите по договаряне на всички средства и услуги, нужни за противопоставяне на COVID-19 и движението на финансови потоци между бюджетните единици с цел държавна подкрепа за здравната политика. Тези мерки са в съответствие с наскоро предприетите от международните институции, специално от Европейската комисия.