След Брекзит – ще бъдат ли чути музикантите?

Обединеното кралство

„Бъдете част от преговорите след Брекзит!“ Този призив отправи независимата съсловна музикантска организация в Обединеното кралство The Incorporated Society of Musicians, която не за първи път се обявява в защита интересите на музикантите. От 4 февруари 2020г. сдружението започна нова инициатива, с която иска да чуе гласа на гилдията и така да повлияе върху евентуални правителствени решения. Целта е да се съберат възможно най-много мнения от музикантите за начина, по който те осъществяват професионалните си ангажименти и дали се натъкват на някакви проблеми в този процес –именно сега, вече след излизането на страната от Европейския съюз. „Това е проучване с цел да се съберат жизненоважни доказателства, които дават възможност на музикантите да изкажат своята дума по отношение на бъдещите търговски преговори на правителството между Обединеното кралство, ЕС и други страни“, се казва в документа на организацията.

За да бъде защитена професионалната музикантска среда, инициативата иска да даде отговор на въпроса: „Какво трябва да бъде включено в бъдещите междуправителствени договорености ?“ За тази цел The Incorporated Society of Musicians предлага на музикантите анкета с няколко въпроса, защото смята, че получените отговори биха дали най-точните насоки по темата. Освен събиране на данни за въздействието на Брекзит върху работата в страни от Европейския съюз, музикантите биват питани и за реалностите по време на пътуване и работа в държави извън пределите на съюза – по-специално САЩ, Китай, Япония и Индия; при проучването се вземат предвид и всички други съпътстващи фактори, като визи, пренасяне на инструменти, социално осигуряване, здравеопазване и пр. Анкетата е публикувана на сайта на организацията /ism.org/ и е на разположение на музикантите от 4 февруари до 9 март 2020г. „Трябва да чуем гласа на всеки музикант, който пътува извън Обединеното кралство, така че да можем да кажем на правителството какво точно трябва да стане при бъдещите търговски договорености, за да защитим музикантите и музикалната индустрия. Не бива да забравяме жизненоважната роля, която играе музикалният сектор не само в осигуряването на работни места, но и в изграждането на „мека сила“, което допринася за облика на Великобритания в целия свят“, коментира Дебора Анетс, главен изпълнителен директор на The Incorporated Society of Musicians.