Партитурите на Рихард Щраус стават достъпни в интернет

Нотните текстове

Нотните текстове на Рихард Щраус /1864-1949/ сега вече имат по-силно присъствие в интернет. Причината за това е в изтичането на давността върху защитата на авторските права на композитора, тъй като вече се навършиха 70 години от неговата кончина. Това дава възможност голяма част от нотите, както и редица документи за живота и творчеството на Р.Щраус да станат обществено достъпни, стига да бъдат публикувани онлайн. Точно това направиха държавните библиотеки в Дрезден и Мюнхен, които вече предлагат свои цифрови колекции с произведения на немския композитор. Публикуваното от Саксонската библиотека – Дрезден съдържа инякои източници, съхранявани от Щатскапеле Дрезден, а Баварската държавна библиотека в Мюнхен, разполагаща с най-голямата колекция Щраус, също показва своите съкровища онлайн. Дрезден е градът, в който композиторът постига голям успех с музиката си и точно тук са били поставени за първи път някои от неговите опери, а Мюнхен е родното му място и през целия си живот Щраус е имал тесни връзки с Мюнхен и Бавария.

Служителите от Саксонската библиотека – Дрезден се надяват, че интересът към този композитор би нараснал, пише немското радио BR-Klassik, още повече, чете планират интернет колекцията да се разширява постоянно. Тук могат да се видят документи със собственоръчния подпис на Р.Щраус, някои от които се отнасят до оперите „Жената без сянка“ и„Египетската Елена“, или пък сценични скици и костюми към премиерата на „Кавалерът на розата“ в Опера „Земпер“, Дрезден. Освен това, колекцията съдържа и 320 аудио записа на интерпретации, които прави самият Щраус! Баварската държавна библиотека също непрекъснато добавя нови експонати към своя Щраус инвентар. Тя е започнала да събира документи още докато композиторът е бил жив, а към момента разполага с около 65 музикални автографа и 2000 писма, включително и други материали, съхраняващи паметта на Рихард Щраус. BR-Klassik допълва, че и двете колекции са достъпни на сайтовете на съответните библиотеки – в Дрезден /slub-dresden.de/ и Мюнхен /bsb-muenchen.de/.