Първи фестивал за опера и дигитално изкуство в Санкт Петербург

Първи фестивал за опера и дигитално изкуство в Санкт Петербург

Изследва симбиозата между тях

Как съществува операта в съвременния дигитален свят? Как тя би могла да бъде популяризирана по начин, близък до младото поколение и отговарящ на неговите интереси и търсения? Възможно ли е едно толкова старо сценично изкуство да бъде разбрано днес с помощта на цифровите мултимедийни средства? Отговори на подобни въпроси търси първият по рода си младежки фестивал Digital Opera 2.0 /от 9 до 12 ноември 2019г./, който не само обединява оперния жанр с актуалното цифрово изкуство на XXI век, но също и изследва симбиозата между тях .„В рамките на фестивала ние искаме да разработим и внедрим високотехнологичен „модерен интерфейс“ за всички компоненти на оперното изкуство. Разработването на такъв „интерфейс“ е необходимо за пълноценното прилагане на оперния жанр в цифров формат, чрез който младото творческо поколение би могло да гледа, изучава и разбира операта, като използва съвременния технологичен език“,казват организаторите, които вече представиха няколко интересни инициативи.

С подкрепата на Ермитажа имаше конкурс, отличаващ проект за цифрова сценография чрез използването на съвременни мултимедийни технологии– идеята бе да бъдат пресъздадени декорите на известни европейски художници, работили в руските театри през XVIII век, под общото заглавие „Оживелите декори“. Поредица от професионални кръгли маси доведоха в Санкт Петербург световни експерти в областта на оперното изкуство– един от гостите бе редакторът на най-обширния международен интернет ресурс BACHTRACK Марк Пулинджър, който вчера участва в разговор по все по-актуалната тема „Професионалисти и аматьори. Поглед към операта от интернет“. Режисьорът Дмитрий Черняков също беше гост не само в публични разговори, но и три от неговите оперни постановки бяха показани във филмовата програма на фестивала – „Приказка за цар Салтан“ и „Царска годеница“ на Николай Римски-Корсаков и „Лулу“ на Албан Берг. Продуцентът Франсоа Дюпля, директор на белгийската компании Bel Air, представи специална лекция върху създаването на цифровата технология в оперното пространство. А тази вечер програмата на Digital Opera 2.0 завършва с голямо традиционно за оперния жанр музикално събитие –концерта „DIGITAL GALA“ в Михайловския театър, който събира на една сцена известни гласове, като Рикардо Маси, Валентина Нафорнита и др.