Каква среда създава музикалната индустрия

Каква среда създава музикалната индустрия

Тревожно ниво на стрес

„Музикалната индустрия предлага една предизвикателна среда за своите служители, като много от тях се борят с проблеми, предизвикани от нередовни и ниски заплати, дълги часове, прекарани в изолация, както и продължителни периоди на липса извън дома“. Това казва редакторът в британското музикално списание „Classical Music“ Люси Трейвс, като коментар на едно наскоро проведено изследване. Проучването е по темата – доколко класическата музикална индустрия, като работна среда, е в състояние на поддържа психическото здраве на музикантите. То стига до извода, че работещите в тази сфера изпитват сериозен недостиг от професионални грижи за тяхното психическо здравословно състояние. Списанието „Classical Music“ публикува на 10 октомври 2019г. резултатите от своето изследване, което е било проведено сред широк кръг представители на общността, като изпълнители, композитори, журналисти, артистични мениджъри, администратори, преподаватели и др. Изводите: именно средата в музикалната индустрия е тази, която води до тревожно ниво на стрес и затруднения в менталното здраве. 63% от анкетираните казват, че са прибягвали до професионална помощ, 32%дори признават, че са употребявали алкохол или други вещества, за да се справят с работата си. Най-голямата група хора в изследването – 82% споделят мнението, че има пропуски в прилагането на психична помощ спрямо музикантите, а 64% са заявили, че нямат достатъчно информация за достъпа до подобни услуги на работното им място.

„Хармония в ума“ – така бе наречена кампанията, която още през април 2019г. инициира изданието „Classical Music“, като застъпник на едни по-добри мерки за психичното здраве в бранша. Настоящото изследване е в продължение на друго проучване от 2016г. на организацията Help Musicians UK, което показа, че твърде много музиканти - 65% страдат от депресия и дори 71% са изпадали в състояние на тревожност и са преживели панически атаки.