Историята на конкурса „Чайковски“ в изложба

Историята на конкурса „Чайковски“ в изложба

Паметни моменти

Мащабна изложба проследява паметни моменти от 61-годишната история на Международния конкурс „Чайковски“ - още от неговото създаване през 1958г., до последното току-що завършило 16-то издание. Ето защо експозицията е наречена „61/16. Из историята на Международния конкурс „Чайковски“. Неин домакин е домът на композитора, Къщата-музей на Чайковски в гр. Клин, създаден само година след кончината на великия музикант през 1893г. Как започва всичко в далечната 1958г.? Това е първият въпрос, на който експозицията се стреми да отговори, представяйки„правителственото постановление за учредяване и провеждане на конкурса“. По-нататък организаторите предлагат и още документи: „списъци с оценки на журито; документални материали, свързани с името на Ван Клайбърн – първият победител в категорията „пиано“ и останал до края на живота си абсолютният любимец на публиката“. Избрани и изложени са лични вещи и документи на дългогодишните председатели на журито, изтъкнати фигури като Емил Гилелс, Давид Ойстрах, Даниил Шафран и Ирина Архипова.

Експозицията прави следната равносметка за изминалите шест десетилетия: „За 61 години и проведени 16 издания се е променила страната, промени се светът, променен е и самият конкурс, неговата символика, дипломи, медали. Днес конкурсните прослушвания се провеждат вече в шест специалности и в два града – Москва и Санкт Петербург. При отразяването на събитията от конкурса се използват най-съвременните информационни технологии. Неизменно остава само името на П.И.Чайковски и онова същото внимание, което предизвиква това събитие по целия свят“. Повече от 100 са представените експонати – уникални предмети и документи, съхранявани в държавния музей в Клин, който притежава единствената максимално пълна колекция с материали от всички изминали издания на конкурса. В много отношения те разкриват малко известни факти и опровергават някои преобладаващи митове от първото състезание до наши дни. Освен това, са добавени и експонати от Руския национален музей на музиката, музея „Николай Рубинщайн“, от Московската консерватория, носеща името на композитора, от благотворителния фонд на Елена Образцова, както и архиви на оперния певец Владислав Пявко и от семейството на пианиста Емил Гилелс.