Създадена е „Карта на полските композитори“

Създадена е „Карта на полските композитори“

Институтът „Адам Мицкевич“

Институтът „Адам Мицкевич“ създаде „Карта на полските композитори“ – първият всеобхватен интерактивен онлайн ресурс, посветен на 120 години на полската класическа музика. Амбициозният проект, който обхваща периода от XX и XXI век, официално бе представен на 27 ноември 2018г.в Лондон в посолството на Полша в британската столица. „Картата е най-пълният ресурс, който някога е посвещаван на полската музика, давайки на потребителите незабавен достъп до пълните биографии, фрагменти от записи, факти и любопитни подробности за всеки от композиторите, както и поглед към техните художествени и биографични взаимовръзки и влияния“, пише уеб порталът Culture.pl към Института „Адам Мицкевич“. В проекта са включени и по-специфични анализи на творбите на композиторите – върху композиционната им техника и стил, а всеки от тях бива разглеждан и през призмата на цялостния културен контекст. Освен това, „картата на полските композитори улеснява достъпа и до други вече съществуващи информационни източници, които допълнително обогатяват разбирането за полския музикален пейзаж от ХХ век“.Не само като бърз източник на данни, но и място за концентрирана и по-задълбочена информация за полската музика от този период, иначе разпръсната из Интернет, а в този проект е налична само на едно място: mapofcomposers.pl/en/.

С информация на полски и английски език, проектът включва над 200 имена от последните 120 години и е бил съставен под ръководството на д-р Ивона Линдщет, преподавател във Варшавския институт по музикология, специалист по сериализма в творчеството на полските композитори от ХХ век, с интереси върху музикалната естетика и теория за музиката, автор на книги и статии за Йозеф Кофлер, Кшищоф Пендерецки, Витолд Лютославски и др. Изборът на включените произведения, които най-добре биха охарактеризирали даден автор в новата „Карта на полските композитори“, е направен по нейна преценка. Този проект на Института „Адам Мицкевич“ е част от международна културна програма, финансирана от Министерството на културата и националното наследство на страната, в чест на 100-годишнината от възстановяването на независимостта на Полша.