90 години от кончината на Яначек и 100 години Чехословакия отбелязват в Бърно

90 години от кончината на Яначек и 100 години Чехословакия отбелязват в Бърно

Преди броени дни

Преди броени дни бе открито 6-тото издание на Международния фестивал „Леош Яначек“, който се провежда в чешкия град Бърно. Събитието се фокусира върху творчеството на някои от най-известните композитори от Чешката република, като също така се включват оперни трупи и други страни като Полша, Белгия и Уелс.

Тазгодишният фестивал съвпада с две важни годишнини – 100 години от основаването на Чехословакия, както и 90 години от кончината на композитора, чието име носи събитието. Ето защо в това издание на фестивала ще бъдат поставени всичките 9 опери, писани от Яначек, като постановките са дело на различни национални и международни оперни състави: „Шарка“, „Началото на романа“, „Йенуфа“, „Съдба“, „Пътешествията на пан Браучек“, „Катя Кабанова“ , „Хитрата лисичка“, „Делото Макропулос“ и „Из мъртвия дом“.

Фестивалът се допълва и с най-известните симфонични произведения на Леош Яначек, но ще звучи и камерна музика, а също и малко известни творби като балета „Ракош Ракоци“ или ранните опери „Шарка“ и „Началото на романа“. Програматорите са предвидили произведения, композирани в края на деветнадесети век, след няколко периода на обучение на композитора в Прага, Лайпциг и Виена. В тези шедьоври личи оригиналността при използването на гласовете, влиянието и уважението към традициите в композирането, поставени от Бедржих Сметана и Антонин Дворжак, както и непрекъснатото вдъхновение от фолклора, особено при балета, създаден на основата на песни и танци от Моравския регион Валашско.

По повод вековния юбилей от основаването на бивша Чехословакия, организаторите предлагат на почитателите на класическия звук и един поглед върху композициите, възникнали през последните десетилетия и в годините след разпадането на Австро-Унгарската империя, за да се покаже връзката с възраждането на чешкия народ и с основаването на новата държава.

Фестивалът „Леош Яначек“ продължава в Бърно до 5 декември 2018г.