Търси се „Симфонията на Сибир“

Търси се „Симфонията на Сибир“

Филхармоничният оркестър на Красноярск

Филхармоничният оркестър на Красноярск покани за сътрудничество млади композитори да напишат свои нови оркестрови творби, които ансамбълът да изпълни. Партитурите ще бъдат оценявани в рамките на проекта - творческа лаборатория „Симфонията на Сибир“, а крайният срок за приемането на заявките наскоро бе удължен до 15 октомври 2018г. Проектът „Симфонията на Сибир“ включва още: открити репетиции на оркестъра, концерти и майсторски класове. Този композиторски конкурс си поставя няколко цели - към пишещите музика, към оркестрантите, но и към цялото общество, описани в неговия регламент: „създаване на условия за развитие на музикалното творчество на младите композитори“, „обновяване на концертната практика на оркестъра“ и „повишаване значимостта на класическия вид изкуство за обществото“.Възрастовата граница за композиторите е широка – от 18 до 40 години, а творбите им не трябва да бъдат по-дълги от 15 мин.,без ограничение в стила. Избраните най-добри композиции ще звучатпремиерно на два концерта – 30 ноември и 1 декември т.г., в изпълнението на Красноярската филхармония и нейния главен диригент Владимир Ланде. „Красноярската филхармония търси музикални новатори!“ – призовава оркестърът, чийто проект „Симфонията на Сибир“ беше осъществен за първи път през 2016г., когато привлече интереса на 25 млади автори, а наградените творби бяха на шестима от тях.„Нашият проект доказа, че в Русия има маса млади таланти с голямо бъдеще. Дори и тук, в Красноярската филхармония има музиканти, чиито съчинения заслужават внимание“, коментира диригентът Владимир Ланде още при първото издание на конкурса.