Колко е важно детето да свири на пиано…

Колко е важно детето да свири на пиано…

Според Science Daily

Известни са много изследвания, доказващи предимствата на музикалното обучение. Уроците по музикален инструмент развиват множество качества, и то най-вече у децата, за които всяка интелектуална подкрепа е важна. Правени са и проучвания, които показват, че музикалното обучение може да подобри езиковите умения при най-малките. Досега обаче, не бе известно дали уроците по пиано могат да подобрят общата когнитивна способност по отношение на по-доброто владеене на езика и дали ефектът от музиката, в крайна сметка, има по-специфично значение при езиковата обработка в мозъка.

Под заглавие „Как уроците по музика могат да подобрят езиковите умения“, американският уебсайт Science Daily дава някои отговори по темата, като публикува изследване от това лято. То бе инициирано от екип американски учени на Масачузетския технологичен институт и техни китайски колеги от Beijing Normal University и е било проведено сред деца в Пекин. Проучването открива, че обучението по пиано има много специфичен ефект върху децата в детските градини – тяхната способност да разпознават различната височина на тона им помага да разграничават изговаряните думи. „Децата не се различаваха по отношение на повечето широки когнитивни критерии, но те показаха някои подобрения в разграничаването на думите, особено при съгласните. Групата на свирещите на пиано показа най-добрия напредък именно там“, заявява Робърт Десимоун, директор на Института за изследване на мозъка „МакГавърн“ към Масачузетския технологичен институт. Така се налага извода, че музикалното обучение се оказва благоприятно за подобряване на езиковите умения, а може би и дори по-полезно, отколкото допълнителните уроци по четене, например.„Ако децата, които са взимали уроци по музика, са се справили добре или по-добре в сравнение с тези, които са имали допълнителни академични часове, то това би могло да оправдае училищата в искането им за още финансиране на музикалното образование“, допълва ученият. Science Daily пише още, че училището, в което е проведено изследването, продължава да предлага уроци по пиано на учениците си, а изследователите се надяват, че техните открития биха могли да насърчат и други учебни заведения.