Ремонт в Петербургската консерватория предизвиква масови уволнения

Ремонт в Петербургската консерватория предизвиква масови уволнения

Според руските медии

За масови съкращения в Петербургската консерватория съобщават руските медии. Като причина се изтъкват мащабните реставрационни дейности в най-старото музикално учебно заведение на Русия. Според ръководството на консерваторията „Н. Римски – Корсаков“, има необходимост от „оптимизиране на щатните бройки и съкращаване на административните разходи“, заради продължителния ремонт на основната сграда. Съобщава се още, че уволненията няма да засегнат преподавателския състав, но се отнасят до административните длъжности и персонала по поддръжка. Застрашени са и щатните хористи към консерваторията, които най-вероятно ще продължат сътрудничеството си с учебното заведение под формата на „гражданско-правно споразумение със заплащане на части“.

Мащабният ремонт на Петербургската консерватория започна през 2014г. и би трябвало да приключи през 2019г. Още през лятото на 2017г. бяха съкратени 79 артисти от Театъра за опера и балет във връзка с липсата на основна сцена за работа, а сега вестник „Музыкальное обозрение“ пише, че настоящия брой на съкратените служители ще е 49. Реставрационните дейности в консерваторията засягат и Голямата зала „Антон Рубинщайн“, която търпи основна реконструкция, за да бъде възстановена по проекта на архитект Траугот Барт /1873-1942/, който е бил изпълнен през 1912г.,но е изгубен по време на ремонт през 60-те години на ХХ век.