Доминго одобрява новия срок на музикалните права

Доминго одобрява новия срок на музикалните права

Приетата на 12 септември Директива на ЕС удължава срока на защита

Приетата на 12 септември Директива на ЕС удължава срока на защита на сродните права на музикални произведения от 50 на 70 г. Това доближава до известна степен европейските артисти и продуценти до защитата, с която се ползват авторите и композиторите (докато авторът е жив и 70 години след това). Директивата също така намалява разликата в срока на защита в Европа и този в други страни и региони, в които срокът на защита варира между 70 до 95 г. Решението бе приветствано от Пласидо Доминго, който заема поста председател на Международната федерация на звукозаписната индустрия. "Решението за удължаване на срока на защита за звукозаписи в Европа е много добра новина за артистите-изпълнители. Тези, които тепърва стартират кариерата си, ще се възползват от по-големите възможности за приходи, които ще бъдат инвестирани в нови таланти. Утвърдените артисти ще могат да се възползват от своите произведения през целия си живот. Това е изключително важно днес, когато лицензираните дигитални услуги правят музиката широко достъпна онлайн", коментира Пласидо Доминго. "Удължаването на защитата също така отразява и важната роля, която артистите играят за успеха на песните, тъй като по този начин се намалява голямата разлика между защитата на звукозаписите и музикалните произведения", каза още той. Удължаването на срока на защита е в унисон и с новите възможности на дигиталния музикален пазар и поощрява продуцентите да инвестират в дигитализация на своите бек-каталози и да създават нов живот и практически постоянен достъп за потребителите до вечните постижения на музикалната култура. "Това е победа за справедливостта. С това свое решение, Европейският съюз дава на изпълнителите и продуцентите в Европа справедливото отношение, което заслужават", коментира Франсез Муур, изпълнителен директор на Международната федерация на звукозаписната индустрия. Директивата на ЕС за удължаване срока на защита бе предложена от Европейската комисия през 2008 г. и гласувана от Европейския парламент през 2009 г. Директивата бе приета от Съвета на министрите на ЕС в Брюксел на 12 септември 2011 г. Промяната трябва да бъде въведена от правителствата на страните-членки в рамките на две години от публикацията в Официалния вестник на ЕС. Удължаването на срока на защита бе и официално подкрепено от над 38 хиляди артисти и музиканти от цяла Европа, сред които и близо 400 от най-известните имена на сцената в България.