НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИЯ „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ”

НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИЯ „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ”

Кандидатствайте до 1 септември 2018г.!

Фондация „Културни перспективи” и КЦМ 2000 ГРУП учредяват по идея на оперната певица Ина Кънчева национална стипендия „С усилия към звездите” (Per aspera ad astra), с която всяка година ще се подкрепят млади български артисти в пет области на изкуството: визуални изкуства, литература, музика, танц, театър/пърформанс.

Целта на стипендията е да бъде предоставена подкрепа на млади български творци при реализацията на избрана от тях творческа, образователна или друга подобна инициатива, която да подпомогне техни последващи стъпки за растеж и развитие в избраната от тях област и жанр.

Задачата, която фондация „Културни перспективи” си е поставила, е да открива талантливи млади творци и да подкрепи онези от тях, чиито качества на личността, характера и таланта показват потенциал да се превърнат в суверенни артисти. Екипът се води от идеята да поощрява кандидати, които имат потенциал да поемат по пътя на устойчиво развитие, да оставят трайни следи и да формират тенденции в българската и в световната култура.

Стипендията включва осигуряване на финансова подкрепа за реализацията на личен проект, с който участникът е кандидатствал в конкурса. В зависимост от показаните резултати стипендиантите ще могат да получат и продължаваща подкрепа, предоставена от партньорите на стипендията.

Една от най-важните придадени стойности на проекта е мотивиращото участие на ментори.

Всеки един стипендиант в съответната категория ще бъде съпътстван в рамките на една година от ментор - пет изключителни личности и свободни артисти, поставящи стандарти на световната културна сцена. По покана на Ина Кънчева през 2018 година, стипендиантите в отделните категории ще бъдат съветвани и окуражавани от Недко Солаков, Георги Господинов, Красимира Стоянова, Галина Борисова и Явор Гърдев.

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА СТИПЕНДИЯ „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ” ЩЕ БЪДЕ ВЪЗМОЖНО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ПЕРИОДА МЕЖДУ 24 МАЙ И 1 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 1 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ, УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРСА, КАКТО И ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ МОГАТ ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: www.culturalperspectives.eu

„Моята вяра в обединяващата сила на изкуството е синтезирана в този проект. Това не е просто конкурс за стипендия, това е един нов начин на мислене, който ще демонстрира как се случва промяната към устойчиво развитие. Tворчески път без човешка подкрепа, която да даде смисъл в развитието на един артист, би бил белязан с амплитудни колебания, с много усилия в невярна посока и с голяма доза скептицизъм. Смея да твърдя това от позицията на артист, който в различни моменти от творческата си кариера бе подкрепян с много отзивчивост, любов и не на последно място, с финансова помощ.“ Ина Кънчева

„Намерението ни да се създаде подходяща платформа, чрез която да бъдат подпомагани талантливи млади хора, посветили себе си на изкуството, се оформи като лично кредо - бихме искали всеки един от тях, поел по пътя към звездите, да повярва истински в своите възможности, да се извиси чрез таланта си, да се почувства поощрен и дирята, която ще остави за поколенията в този постоянен процес за утвърждаване на човешките ценности, да е за пример и вдъхновение. Учредихме този проект след процес на дълги размишления и констатация колко много талантливи млади българи до 30-годишна възраст се нуждаят от истинска подкрепа и от стимул, за да покажат в едно благородно състезание най-доброто от своя творчески потенциал. Идеята ни се оформи в годините, в разговори и размяна на мнения със съмишленици и професионалисти. Чрез успешното реализиране на конкурса „С усилия към звездите” (Per aspera ad astra) в пет различни области, учредители, ментори и подкрепители опитваме да създадем условия, да дадем своята събрана в годините опитност и да осигурим едно съдействие от страна на всички онези, които повярваха и последваха идеите за осъществяване на тази стипендия.“ Фондация „Културни перспективи” и КЦМ 2000 ГРУП

Фондация „Културни перспективи” е създадена през 2012 г. Неин учредител, председател и артистичен директор е оперната певица Ина Кънчева. За тези няколко години фондацията успя да постави началото на много и да реализира успешно няколко проекта, подкрепени от дарители, други фондации, спонсори, партньори и сподвижници. Проектите са пречупени през призмата на класическата музика, литературата, изобразителното изкуство и др., в които са интегрирани различни артистични формати. Чрез реализацията на някои от проектите, фондацията даде успешен старт и шанс за по-нататъшно развитие на няколко артисти, а други от тях представи в ново измерение. Фондацията се радва на изключителната доброволна подкрепа от страна на експерти и специалисти в сферата на мениджмънта и комуникациите. www.culturalperspectives.eu

КЦМ 2000 ГРУП е бизнес структура, изградена изцяло с български частен капитал. Основните сектори на холдинга са рудодобив и преработка на минерални суровини, производство на метали и метални продукти, комплексен индустриален сервиз, технологичен инженеринг и търговия. www.kcm2000.bg