Защо оркестровите музиканти трябва да носят слушалки?

Защо оркестровите музиканти трябва да носят слушалки?

Според изследване

Оркестровите музиканти често са изложени на опасно високи нива на звука, което значително застрашава техния слух в един по-късен етап от живота им. Решението: препоръчително е да носят слушалки по време на работа в оркестъра. Най-общо казано, това са изводите и препоръките от ново научно проучване, публикувано в края на миналия месец в журнала на Американското акустично общество. „Защо оркестровите музиканти са длъжни да носят слушалки: относно неефективността на физичeските мерки за намаляване на звуковата експозиция“ гласи формулировката на изследването, осъществено от експерти по акустика от Технологичния университет в Айндховен, Холандия. Или казано по-просто: става дума за професионалния риск, на който са изложени музикантите в оркестъра и основния извод е, че те биха могли да се предпазят единствено като носят слушалки. Партитурата, която е била избрана експериментално, е IV-та част на Симфония № 1 от Густав Малер, като подходяща илюстрация за мощен оркестров звук или „представително силна оркестрова музика“. На тази база е изследван резултата от мерките, които обичайно се предприемат за контролиране на звуковото ниво, когато оркестрите свирят на сцена – а те са: отделящите различните оркестрови групи паравани, специално изградените повдигнати платформи и акустичните условия на самото помещение. Но всичко това, обаче, не предпазва слуха, затова и проучването заключава: „Изглежда невъзможно изследваните физически предпазни мерки да бъдат до толкова ефективни, че да заместят устройствата за защита на слуха, като слушалките“.

По повод тази констатация, британското радио Classic FM прави сравнение между определени музикални инструменти и разположението им в оркестъра: „Установено е, че тромпетистите и флейтистите са изложени на най-високите звукови нива, които достигат между 95 и 100 децибела. А съгласно разпоредбите на ЕС, работодателите трябва да осигуряват защита на слуха на тези работници, които са изложени на шум със стойности надвишаващи 85 децибела“. Медията коментира не само представители на медните и дървените духови, но също и някои от струнните или т.нар. нисък щрайх: „Челистите и контрабасистите, обаче, възпроизвеждат относително по-мек звук, което означава, че е по-вероятно слухът им да бъде увреден повече от стоящите в съседство на тях инструменти, отколкото от техните собствени“. По-рано тази година интернет порталът MusicOnlineUK също публикува подобна тема за класическите музиканти, които се намират в „екстремен риск от загуба на слуха“ и че те са „изложени на високи нива на шум средно от пет до шест часа дневно“. Там бе цитирано друго скорошно изследване, в което се казва, че „15% от музикантите страдат от постоянен шум в ушите, в сравнение с 2% - сред общото население“.