Партитури на Бетовен, Шуман и Скрябин стават достъпни за незрящи

Партитури на Бетовен, Шуман и Скрябин стават достъпни за незрящи

В Русия

Творби на Бетовен, Шуман и Скрябин ще бъдат цифровизирани за създаването на нотна библиотека за незрящи в Русия. Върху този проект работи Руската държавна библиотека за слепи. Предвижда се оформянето на три хиляди електронни страници с нотен материал, като в списъка влизат и произведения на Й.С.Бах, Моцарт, Хайдн, Шопен, Чайковски, Глинка и други композитори, съобщава московският информационен интернет канал М24. „Целта на създаването на нотна библиотека на Брайлово писмо е да се формира масив от музикални произведения, които да са достъпни за хората с нарушено зрение“, се казва в официален правителствен документ, цитиран от медиите. Чрез този проект, започнат още през миналата 2016г.,ще бъде създаден един солиден нотен ресурс, който ще включва 38 произведения в електронен формат с общ обем от над 3 000 страници. Това са предимно творби от педагогическия репертоар за детските музикални школи, сборници за средните училища, но също и концертен репертоар за различни музикални инструменти. Подробна информация за нотния списък дава Руската държавна библиотека за слепи, която е най-голямата специализирана библиотека в страната с уникално книгохранилище на всички видове и жанрове литература, член на Международната федерация на библиотечните асоциации /International Federation of Library Associations, IFLA/. Освен тази институция, Болшой театър също се включи в изграждането на достъпна обществена среда за хората със зрителни проблеми. В информация на ТАСС от миналата седмица се посочва, че в общо 11 театъра са били създадени условия за безпрепятствен достъп на хора с опорно-двигателни затруднения, в два – за публиката с нарушения на слуха, а в един - Болшой театър, вече са завършили дейностите по адаптацията на пространството за незрящи. Данните са публикувани в материалите, подготвени за ежегодния отчет на министерството на културата в страната.