„Музиката и музикантите на Третия райх“

„Музиката и музикантите на Третия райх“

В книга на руски език

Първата книга на руски език, разглеждаща музикалния живот в Хитлерова Германия, бе издадена неотдавна в Русия. „Музиката и музикантите на Третия райх“, чийто автор е Евгений Рудницки, е написана въз основа на най-новите източници в тази област и е насочена към всички заинтересовани от историята на изкуството през първата половина на ХХ век. В нея се говори за атмосферата на тази епоха, в която самата музика е играла ролята на „глътка въздух за потопените в безкрайния ужас на случващото се хора”, четем в краткото описание на издателите /„Классика-XXI“/. Разкриват се механизмите, чрез които е функционирала музикалната индустрия в Третия райх – „в целия си обем и многостранност: от нацисткото законодателство и идеологическите правила в областта на културата, до съществуването на музиката в концентрационните лагери”. Авторът разказва за живота и съдбата на различни музиканти – както привърженици на нацистката идеология, така и нейни противници, като сред тях има обикновени, но и велики музиканти, превърнали се във водещи фигури в музикалната история на ХХ век – Рихард Щраус, Вилхелм Фуртвенглер, Херберт фон Караян. Книгата съдържа общо четири части в 24 глави, посветени на теми, като: „Имперската музикална палата“, „Идеология и култура“, „Оркестрите и техните диригенти“, „Песните на райха“, „Музикалното възпитание в Третия райх“, „Оперета, лека музика и джаз. Кино и радио“, а също „Емиграция“ и „Тези, които останаха“, редом с „Байройт, украсен със свастики“, „Залцбург в Третия райх“ и др. В „Музиката и музикантите на Третия райх“ са цитирани думи на високоуважавания немски бас-баритон от тези времена Ханс Хотер /1909-2003/, прочут интерпретатор на Рихард Вагнер и противник на нацизма, който никога не става член на националсоциалистическата партия, но въпреки това през Втората световна война има много изяви в немските театри: „Трудно е да се опише окръжаващата ни атмосфера. Тя беше толкова непоносима, че е невероятно как ние изобщо можехме да живеем в нея, и осъзнахме това едва когато тя изчезна. Всичко, което представляваше нацистката епоха, може да се разбере само от този, който е живял при тази система, преживял е конфликта със своята собствена честност, задавайки си дълго въпроса - колко още може да продължи…“

Още по темата: „Виенската филхармония разкри нацисткото си минало”, „Виенската филхармония ревизира миналото си”, „Противоречивата фигура на Карл Бьом” и „Вагнер и националсоциализма ще обсъждат в Байройт”.