Животът на Падеревски - претворен в музика

Животът на Падеревски - претворен в музика

Конкурс за композиция във Варшава

Институтът „Адам Мицкевич“ във Варшава обяви конкурс за създаване на композиция, която да разказва за житейския път на полския пианист, композитор и държавен деец Игнаци Ян Падеревски /1860-1941/. Конкурсът е с международно участие и предвижда новата творба да бъде изпълнена в САЩ, където е погребан Падеревски. Това е конкурс за написването на нов музикален спектакъл, чието либрето трябва да бъде на английски език. Авторът на избраната сценична композиция ще получи финансова субсидия и възможност за творческа реализация. Идеята се разработва във връзка с честването през 2018г. на 100-годишнината от Втората полска република, а в качеството си на министър-председател Игнаци Ян Падеревски е този, който подписва Версайския договор, сложил край на Първата световна война. „За честването на 100-годишнината на полската независимост, институтът „Адам Мицкевич“ обявява конкурс за музикална творба, въз основа на живота на Игнаци Ян Падеревски“ – четем на сайта на културната организация. Почитаният полски музикант и общественик е описан, като„пианистът и композитор, който се превърна в най-високо платения артист на своето време… Великолепен оратор на седем езика и проницателен политик, той постигна най-високата чест да положи подписа си под Версайския договор, като първия министър-председател на независима Полша“. Победителят в конкурса ще получи парична награда от 5000 долара, пътуване до Варшава и възможността творбата му да бъде поставена на сцена в Съединените щати. Предвидени са още: втора награда от 3000и трета – от 1000 долара, а крайния срок за представянето на новите произведения е до 30 април 2017г.