Финландци откриха връзка между емоциите и дизайна на концертната зала

Финландци откриха връзка между емоциите и дизайна на концертната зала

Ново проучване

Знаете ли защо евтините места в залата са по-назад? А защо един или друг оркестър може да ви въздейства повече или по-малко в зависимост от салона, в който свири? Отговорите на тези и други въпроси са потърсили финландски изследователи, които са проучили как акустиката в концертната зала може да повлияе върху психологическото състояние на слушателя. Новото изследване установява, че да седиш по-близо до оркестъра предизвиква по-силни емоционални реакции.

Двама изследователи от Катедрата по компютърни науки в Научната школа на Университета Аалто, Финландия, са забелязали, че въздействието може да бъде по-добро в зависимост от акустиката на концертната зала. Според тях, слушането на музика е източник за емоционална възбуда. Предишните проучвания са показали, че ценителите на класическия звук изразяват по-силно усещанията си в правоъгълни зали /често описвани като „кутии за обувки” заради тяхната форма/. Пример за такова музикално пространство е Златната зала на Музикферайн, Виена.

Финландците направили експеримент с 28 участници в опита, като не им задавали въпроси със субективни отговори, а използвали тестове за проводимостта на кожата, чрез които измерили психофизиологични реакции като втрисане и настръхване. За целта учените използвали 28-секунден фрагмент от първа част на Симфония № 7 от Бетовен. Те поставили участниците в експеримента в звукоизолирано студио с високоговорители, от които се възпроизвежда звук, подобен на този в концертна зала, като им сменяли местата. За сравнение, учените записали предварително параметрите на звука в 6 концертни зали – Музикферайн Виена, Концертгебау Амстердам, Концертхаус Берлин и Берлинската филхармония, Филхармонията на Кьолн и Музикалния център на Хелзинки. По двата показателя- разстояние от сцената и вида акустика, изследователите достигнали до следните резултати - 59% от респондентите са показали по-ярко изразени реакции при близост до оркестъра и при съответното озвучаване. Изводът е, че „интегрираното изследване в областта на акустиката и психологията може да послужи като средство за по-нататъшни проучвания и прогнози за връзката между емоционалните реакции и свойствата на звуковата среда”.

Преди да пристъпят към този експеримент, финландците са събирали в продължение на повече от 100 години различни научни материали, посветени на акустиката. Техните изводи предоставят една нова перспектива за проектантите на концертните зали, които ще бъдат построени в бъдеще.