Руската духовна музика – събрана в ново издание

Руската духовна музика – събрана в ново издание

Нов сборник

Нов сборник с духовни концерти на руски композитори бе публикуван в Москва - „Шестнадесет духовни хорови концерти на анонимни автори от края на XVIII - началото на XIX век“. Изданието е на Общоруското музейно обединение на музикалната култура „Глинка”, което публикува сборника в началото на този месец. Музейното обединение разполага с над 700 000 експоната -огромна колекция от уникални нотни и литературни авторски ръкописи, различни изследвания върху историята на културата, редки книги и нотни издания, ценни музикални инструменти, но и документи от църковно-певческото изкуство. Според музейното обединение „Глинка“, събраните хорови концерти представляват първото негово издание от серията публикации на руска духовна музика от епохата на класицизма. Реконструкцията и редакцията на всички материали в сборника са на композитора и текстолог Антон Висков.Една от най-големите ценности в изданието представляват няколко сборника от края на XVIII и началото на XIX век, които са принадлежали по-рано на Казанския женски манастир в град Ярославъл. Предмет на цялата публикация са станали 16 анонимни концерта, въпреки че тя се базира на източници, в които има и авторски творби /песнопения из литургии и духовни концерти на композитори, сред които и Дмитрий Бортнянски– авторът на църковното песнопение „Многая лета“и др./ Като приложение, в изданието са вмъкнати и автентични текстове на някои от реконструираните концерти, научна статия по темата и коментари на редактора на изданието.