Икономическият форум за Югоизточна Европа ще събере бизнес елитa от региона на 18 и 19 юни 2015

Икономическият форум за Югоизточна Европа ще събере бизнес елитa от региона на 18 и 19 юни 2015

На 18 и 19 юни 2015г.

Бизнес лидери, официални лица от България и региона, както и представители на авторитетни международни институции се събират в София на 18 и 19 юни 2015г. в Кемпински хотел Маринела за участие в Икономическия форум за Югоизточна Европа. Тази година събитието се завръща в България с 10 кръгли маси и няколко интересни съпътстващи събития. Форумът се организира с официалната подкрепа на г-жа Миглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, Министерство на икономиката на Република България и Представителството на Европейската комисия в България.

Сред темите, които ще бъдат дискутирани, са:
•Инвестиционният план „Юнкер”; •Разработване на високи технологии и ICT продукти в ЮИЕ;
•Насърчаване на външната търговия в ЮИЕ;
•Инвестиционен климат и възможности за инвестиции в ЮИЕ;
•Промяна на градската среда в интелигентни градове;
•Значение на свободните и специалните икономически зони;
•Европейски фондове за ЮИЕ - транснационално сътрудничество през новия програмен период;
•Реформата в здравеопазването

Лектори в събитието ще бъдат топ експерти от различни области, между които г-н Хуан Торентс, президент на Световната федерация на свободните икономически зони, г-н Исмаил Ерсахин, изпълнителен директор на Световната асоциация на агенциите за насърчаване на инвестиции, Проф. Жак де Таф, председател на УС на Healthcare Belgium и един от най-големите специалисти в страната по въпросите на здравната система, както и г-жа Флавия Паланза, директор за Централна и Югоизточна Европа в Европейската инвестиционна банка. В програмата ще вземат участие и представители на Европейската комисия от следните генерални дирекции: Политика за съседство и преговори за разширяване (DG NEAR), Енергетика (DG Energy), Съобщителни мрежи, съдържание и технологии (DG CNECT).

В рамките на тазгодишния Икономически форум за Югоизточна Европа ще се проведе Кръглата маса на министрите на икономиката в региона в рамките на българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. В нея ще вземат участие правителствени представители от Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Косово, Румъния и Хърватия. Българската агенция за инвестиции пък е инициатор на срещата на директорите на инвестиционните агенции в региона и представители на международни инвеститори.

Три съпътстващи събития ще обогатят програмата на форума.

50 топ фирми от 12 страни идват за участие във второто издание на Balkan Trade Bridge – международно събитие за осъществяване на контакти. Събитието предоставя платформа за бизнес срещи между изпълнителните директори/ Мениджъри Покупки на големите компании (купувачи) и доставчици и производители на продукти и услуги (доставчици) от България и региона. Негов официален партньор е Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.

Let’s be partners e събитие, фокусирано върху създаването на контакти за потенциални партньорства по международни проекти през новия програмен период. На едно място ще се съберат представители потенциални бенефициенти с интерес за разработване на европейски проекти и намиране на партньори от цяла Европа. На фокус са програмите: „България-Сърбия”, „ДУНАВ”, „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА”, „Балкани – Средиземно море” и „АДРИОН”. След като бъдат представени новите програми, участниците ще бъдат разделени на пет групи (по една за всяка програма) и ще могат да разменят идеи и контакти с потенциални партньори от съответната група.

Законова рамка за растеж и създаване на работни места в България пък е озаглавено специалното събитие на Световната банка, което също ще се проведе в рамките на Икономическия форум за Югоизточна Европа.

Икономическият форум за Югоизточна Европа 2015 се провежда със съдействието на Пиреос Банк България, Българска банка за развитие, Логистичен център Варна, Национална компания Индустриални зони, Българска асоциация за клинични проучвания и TeleLinK.

За допълнителна информация: www.biforum.org; [email protected]; 02/951 57 59.