Свириш на инструмент= по-добра памет

Свириш на инструмент= по-добра памет

Ново изследване от САЩ

Учени от Тексаския университет в Арлингтън са открили първото сериозно доказателство за това, че свиренето на музикален инструмент може да има значителни ползи за дългосрочната памет. Това стана по време на международна среща на Дружеството по неврология във Вашингтон, САЩ.

Редица неврологични изследвания вече установиха, че музикалното майсторство носи предимства за подобряване на краткосрочната памет, езиковите умения и ориентацията във времето и пространството. „Искахме да разберем дали ще постигнем различни резултати при словесните и картинните задачи и каква част от тях ще останат в дългосрочната памет”, обяснява доцентът по психология Хикионг Парк, която ръководи изследването. „Ако докажем това, предимствата на музикалното образование могат да се окажат сериозна възможност за познавателните качества на човека”.

За целта Парк и нейният асистент Джеймс Шафер, който наскоро завършва своето образование, предоставят вербални задачи и картинни ребуси на 14 музиканти и на 15 души, които не се занимават с изучаването на музикален инструмент. Участниците в експеримента е трябвало да запомнят определени фигури и знаци, които са им демонстрирани отново в следващ момент, настъпил в по-кратък период от време. Впоследствие операцията се повтаря с други означения, като този път периодът е бил по-дълъг. Хикионг Парк изследва нервните реакции на участниците чрез електроенцефалография (ЕЕГ). Изводите са поразителни: професионалните музиканти, които са свирили на инструмент повече от 15 години, показват по-добри резултати спрямо не-музикантите. При тестовете за дългосрочна памет музикантите са регистрирали повишена чувствителност по отношение на запомняне на снимков материал.

Доц. Хикионг Парк вярва, че по-доброто представяне на класическите музиканти се дължи на важна част от тяхната работа – разучаването на сложни музикални партитури. Засега доказателствата в полза на това твърдение са недостатъчни. Ето защо изследователката възнамерява да повтори експеримента с по-голям брой музиканти и не-музиканти. По този начин тя ще успее да достигне до по-точни констатации. Едно е ясно -списъкът с когнитивните ползи от изучаването и свиренето на музикален инструмент продължава да расте и все още е трудно да бъде показан в неговия цялостен вид.