Спечелетe покана за балета “Манон”

Спечелетe покана за балета “Манон”

Отидете на страницата

Спечелета покана за балета “Манон” на Кенет Макмилън в кино Арена на 23 ноември! Отидете на страницата на Класик ФМ във Фейсбук и отговорете на въпроса...
https://www.facebook.com/pages/Classic-FM-radio/153074661405885