Дискриминация „по въздух“ спрямо виолите

Дискриминация „по въздух“ спрямо виолите

Канадските авиолинии

Канадските авиолинии правят съществено разграничение между цигулки и виоли, що се отнася до правилата за транспортиране на тези музикални инструменти. Air Canada публикува подробен списък на правилата, които трябва да се спазват от музикантите, пътуващи с личните си струнни инструменти. Интересното в регламента на компанията, изложен на нейния уебсайт, е различното третиране на цигулките, спрямо виолите. Всяка една цигулка може да се пренася като личен багаж, докато виолата задължително не трябва да се намира в пътническия салон на самолета и подлежи на предварителна проверка. Авиокомпанията посочва, че при никакви обстоятелства виоли няма да се допускат като ръчен багаж, което при цигулките не важи. Що се отнася до виолончелите, то те се третират като „чекиран багаж“ или могат да пътуват заедно със своя притежател, но само при закупена отделна седалка за всеки един инструмент. Тази политика е различна от правилата на повечето авиолинии, които не правят разлика между цигулки и виоли, коментира английското специализирано музикално издание„The Strad“. Освен това, не е ясно и на какво се дължи тази дискриминация спрямо виолите, а на практика – и спрямо виолистите. Компанията се застрахова с редица допълнителни разпоредби за пренасянето на струнните по въздух, предупреждавайки собствениците им, че носят отговорност за състоянието на инструментите си. Като например, степента на разхлабване на струните, което е в пряко отношение към транспортирането по въздух, защото инструментът „може да бъде изложен на драматични промени в температурата и налягането, които могат да причинят повреди“.