Гидон Кремер: „Не разбирам тези мои колеги, които поддържат силните и стават техни съюзници“

Гидон Кремер: „Не разбирам тези мои колеги, които поддържат силните и стават техни съюзници“

Позиция по актуална тема

Гидон Кремер и ръководеният от него камерен оркестър „Кремерата Балтика“ представят днес в Дрезден концерта „Моята Русия“. Световноизвестният музикант посвещава своето събитие на драмата в Украйна. С искрена чувствителност, маестрото реагира на това, което се случва в последните месеци, наблюдавайки внимателно ходовете на политиците и анализирайки отзвука му в обществото. Концертът ще се състои в прочутата Земпер опера, а програмата е обединена около музикалната тема: „The Seasons / Russian seasons“ /Сезоните, Руските сезони/. Музиката ще бъде на София Губайдулина – „Рефлексии на тема B-A-C-H“ , Леонид Десятников – „Руските сезони“, Мечислав Вайнберг – Втора камерна симфония и Александър Раскатов – Вариации върху клавирния цикъл „Годишните времена“ на Чайковски. Замисълът на този концерт включва и беседа на Гидон Кремер и композитора Леонид Десятников върху ситуацията в Русия. Сайтът ClassicalMusicNews.Ru съобщава, че Гидон Кремер е решил да замени отдавна заплануваната програма с нова, във връзка с конфликта между Украйна и Русия и публикува неговите думи, специално написани по случая. За концерта „Моята Русия“ прочутият музикант казва: „Не мога да остана безразличен към драматичните събития, свързани с Русия и Украйна. Те много напомнят на ситуацията в Европа преди Втората световна война. Въпреки че нямам никакво намерение да ставам политик, аз се чувствам задължен, като артист и като музикант, да изразя своите чувства чрез музиката. Крайно обезпокоен съм от степента на инертност, с която болшинството хора, облечени във власт и влияние, реагират на сегашните трагични събития и се чувствам длъжен да споделя и собственото си чувство на безпомощност. Въпреки това, аз следя събитията ежедневно и все повече ми се струва, че тук действат и „тъмни“ сили. Не знам кое е по-лошо – имперските амбиции на политиците или фактът, че повечето хора в днешна Русия са склонни да се отнасят пасивно към промиването на мозъци и да се поддават на манипулацията на медиите? В същото време – не са ли изложени искрените стремежи на идеалистите – украинци на влиянието на такива кръгове, за които политическите и финансови маневри са по-важни от истината? … Позволете на мен и на ръководения от мен колектив „Кремерата Балтика“ да „говорим“ с Музиката. Това е единственият език, който аз в някаква степен разбирам“- пише Гидон Кремер. 67-годишният латвийски маестро обяснява и че изборът му на музика се е спрял върху творби на негови приятели – съвременни руски композитори, като Губайдулина, Десятников и Раскатов, които са посветили произведенията си на неговия ансамбъл и на него самия. За Мечислав Вайнберг смята, че е незаслужено пренебрегван автор, както в Русия, така и по света, а партитурите му „пробуждат всеки, комуто са скъпи вечните човешки ценности“. „Цялата музика, която ще изпълним на този особен концерт в Дрезден, принадлежи на това, което аз мога да нарека така – да бъдеш по рождение латвиец, немец, швед, евреин, но говорещ на руски през голямата част от живота си. „Моята Русия“ принадлежи към тази културна традиция в изкуството, която винаги ме е съпровождала, още от годините, когато бях студент на великия Давид Ойстрах в Московската консерватория“. Маестрото завършва с думите: „Контрастът на днешния ден е в това, че ставаме свидетели на гръмогласни речи и режещи слуха звуци на политиците, и трябва да призная, че това ме отвращава. „Оркестрацията“ на този враждебен диалог на противоположните страни, в същността си представлява лъжи и манипулации, материални и политически интереси - накратко, това е борба за влияние. Печалното е, че и някои известни артисти взимат участие в тези „игри“. Аз не разбирам тези мои колеги, които поддържат силните и стават техни „съюзници“. Не бих споменавал техните имена, но те наричат това „патриотизъм“. Без всякакво съмнение, като частни лица те имат право на свой избор, но като артисти – не трябва ли те, разпространявайки положителна енергия, да отстояват истината?... Волно или неволно, ние всички сме част от ужаса, който се случва, особено когато пренебрегваме онези, които страдат. На всекиго лежи личната отговорност и всеки има избор – да бъде безразличен и да мълчи, или да намери начин да говори… Ние – артистите, хората на културата, трябва да останем миротворци. Но нашето единствено „оръжие“ е Музиката. Нека тя да бъде инструментът на съвестта и самосъзнанието ни“.