1 снимки

31 май 2017г., Аула на СУ „Св. Кл. Охридски“, 19:30ч.

СМЕСЕН ХОР НА УНИВЕРСИТЕТ BUCKNELL (САЩ)

Концерт на СМЕСЕН ХОР НА УНИВЕРСИТЕТ BUCKNELL (САЩ)

Диригент: БЕТ УИЛЪР

17:00 - Уъркшоп със Софийски камерен хор „Васил Арнаудов“ с диригент Проф. Теодора Павлович

свободен вход